• ContourdeTwern

  Contour en de Twern vormen samen per 1 januari 2014 een nieuwe organisatie. Door hun diensten te bundelen kunnen beide partijen nog beter aansluiten op de vraag en behoeften van burgers en gemeenschappen.

  Dichtbij mensen
  Wij staan dicht bij mensen. Zij komen bij ons en wij gaan naar hen. Wij zitten in de haarvaten van de wijk. Wij weten wat er speelt in de buurt. In het hoofd en hart van mensen. ContourdeTwern zit in de leefwereld van mensen. Op een unieke positie, waardoor wij een brug kunnen slaan naar andere partners en gemakkelijk de juiste ondersteuning op de juiste plek kunnen krijgen.

  Compleet pakket
  ContourdeTwern kent de wijken door en door. Deze kennis koppelen we aan kennis van anderen en we maken daarmee wijkanalyses die haarscherp de ontwikkelingen schetsen. Analyses waarmee onze opdrachtgevers goed beleid kunnen maken. ContourdeTwern is er vooral voor mensen die er op eigen kracht niet uitkomen. Wij denken met ze mee en zetten ze in hun kracht. We bieden onze producten en diensten aan. Wij brengen ze in contact met vrijwilligers. We begeleiden mantelzorgers en schakelen de hulp in van maatschappelijk betrokken ondernemingen en organisaties. We wijzen mensen de weg naar onze ketenpartners. Al met al dus een compleet pakket voor diegenen die de hulp het hardst nodig hebben.

  Elkaar helpen
  ContourdeTwern richt zich ook op mensen die wel hun eigen boontjes kunnen doppen. En op maatschappelijk betrokken ondernemers. We activeren hen en doen appel op hun solidariteit. Samen bouwen we aan een vitale samenleving met sterke wijken waarin zoveel mogelijk mensen meedoen. En waarin mensen eerst elkaar helpen en pas in tweede instantie een beroep doen op professionele hulpverleners.

  Ambitieuze plannen? Zeker. Maar wie kan dit beter dan wij? Onze medewerkers hebben de kennis, de tools en nog belangrijker het hart!


  ContourdeTwern. Nooit alleen.


  Kijk voor meer informatie op www.contourdetwern.nl