Menu
 • Stagebieder

  Onderwerpen op deze pagina:
  Wat is een Maatschappelijke Stage?
  What's in it for me?
  Welke klussen zijn geschikt voor een Maatschappelijke Stage?
  Klus aanleveren

  Wat is een Maatschappelijke Stage?

  Het nieuwe kabinet heeft zich in haar regeerakkoord uitgesproken over de invoering van Maatschappelijke Stages in het Voortgezet Onderwijs. Een Maatschappelijke Stage heeft als doel dat leerlingen het belang van vrijwilligerswerk voor de maatschappij leren inzien. De stage kan op verschillende manieren bijdragen aan de ontwikkeling van de leerling. Aan de ene kant maakt het hen maatschappelijk bewust en aan de andere kant draagt het doen van vrijwilligerswerk in de vorm van een Maatschappelijke Stage bij aan de persoonlijke ontwikkeling van jongeren.

           

  What's in it for me?

  Met een vergrijzend bestand van vrijwilligers is het voor organisaties belangrijk dat ze zich richten op de jonge vrijwilliger. Jongeren van nu zijn immers de vrijwilligers van de toekomst. Een belangrijke vraag voor organisaties is in dit kader: "Hoe kun je jonge vrijwilligers werven en deze behouden binnen je organisatie?" De eerste stap hierin is om jongeren bekend te maken met vrijwilligerswerk. Wie in jongeren wil investeren door hen een  Maatschappelijke Stageplek te bieden investeert tegelijkertijd in de eigen organisatie. De Maatschappelijke Stage is het enige instrument dat vele jongeren in het Voortgezet Onderwijs in Tilburg feitelijk op een presenteerblaadje aanbiedt aan organisaties die met vrijwilligers werken.


  Welke klussen zijn geschikt voor een Maatschappelijke Stage?

  Heel veel! Bekijk de functies binnen uw organisatie eens en zet alle taken op een rij. Zijn er taken die door iemand anders uitgevoerd kunnen worden (taakverlichting)? Zijn er taken die incidenteel voorkomen en die u uit zou kunnen laten voeren door een 'tijdelijke' vrijwilliger? Kan uw organisatie wel een opfrisbeurt van het imago gebruiken, denk dan aan speciale acties die de jongeren zelf kunnen organiseren, andere PR werkzaamheden of het updaten van de website. Bedenk dat jongeren snel zijn, veel kennis van internet, computers en mobieltjes hebben, energiek en enthousiast zijn en veelal houden van sporten en bewegen. Jongeren houden van nieuwe dingen doen en grenzen verleggen. Bovendien zijn ze creatief. Maak gebruik van deze eigenschappen!

  Let er bij het bedenken van klussen op dat stageopdrachten leuk en nuttig (motiverend) moeten zijn voor de jongeren en voor de samenleving. Dat laatste betekent meestal ook dat de klussen leuk en nuttig zijn voor uw organisatie. De klus mag u best iets opleveren. Bijvoorbeeld promotie, nieuwe vrijwilligers, nieuwe activiteiten etc. Geschikte stageklussen voldoen aan het principe: leuk, leerzaam en zinvol! Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat de stages een soort beroepsgerichte stage worden om vaardigheden en competenties op te doen voor een later beroep.


  Klus aanleveren

  Een Maatschappelijke Stage kan op verschillende manieren worden uitgevoerd. Sommige scholen kiezen voor uitvoering binnen een projectweek of een andere vaste periode, maar het kan ook zo zijn dat de stage over een langere periode gelopen kan worden. Ook het aantal uren wat door de leerlingen aan Maatschappelijke Stage besteedt moet worden kan per school verschillen.

  Om de Maatschappelijke Stages in Tilburg en Goirle beter te coordineren, bemiddeling tussen scholen en organisaties mogelijk te maken en (vrijwilligers)organisaties te ondersteunen is er een makelaarsfunctie in het leven geroepen. De gemeente Tilburg en Goirle heeft deze rol  toebedeeld aan ContourdeTwern. De stagemakelaars bij ContourdeTwern kunnen u helpen bij: 

  het (mede) bedenken van gepaste klussen
  het bijeenbrengen van partijen zoals scholen en (vrijwilligers)organisaties voor  afstemming van wensen, aanbod en samenwerking
  het samenbrengen van vraag en aanbod d.m.v. matching, zowel fysiek als digitaal
  het verzorgen van trainingen over bijvoorbeeld begeleiding van maatschappelijke stagiaires en het omgaan met jongeren
  het fungeren als belangenbehartiger voor (vrijwilligers)organisaties naar de scholen
  het fungeren als centraal aanspreekpunt voor (vrijwilligers)organisaties bij problemen en vragen tijdens de stageperiode

  Voor meer informatie over de Maatschappelijke Stages, het aanmelden van een klus of voor het maken van een afspraak kunt u via de contactpagina contact opnemen met:

  Anneke de Leeuw en Prisca Pigmans, stagemakelaars bij ContourdeTwern. U kunt ook direct contact met hen opnemen via het volgende e-mailadres:


  masgoirle@contourdetwern.nl